Loga projektu portowegoDofinansowano ze środków z budżetu państwa


Nazwa dotacji: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza

Przewidywana wartość inwestycji: 7 000 000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 1 999 900,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 5 100 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się zmodernizowanie i utworzenie spójnego szlaku komunikacyjnego dróg gminnych w miejscowości Mrowla o długości ok. 1 km. Zakres zadania przewiduje wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,0 m z nową nawierzchnią asfaltową, wykonanie drogi dla pieszych o szerokości min. 180 cm wraz z systemem kanalizacji deszczowej, budowę oraz przebudowę zjazdów zwykłych do sąsiadujących nieruchomości, montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. drogowych barier ochronnych, barierek ochronnych, przebudowę istniejących urządzeń wodnych, przebudowę pętli autobusowej.