Loga projektu portowegoDofinansowano ze środków z budżetu państwa


Nazwa dotacji: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy

Przewidywana wartość inwestycji: 4 000 000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 2 125 000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 1 875 000,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na Żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem. Budynek zlokalizowany jest w ustronnym, cichym oraz spokojnym miejscu. Realizacja inwestycji umożliwi rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym, przyczyniając się także do wyrównania szans rozwojowych dzieci z terenów wiejskich w stosunku do dzieci z terenów miejskich oraz do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy. Wspólna edukacja dzieci uczęszczających do żłobka pozwoli osiągnąć liczne korzyści pedagogiczne i wychowawcze: lepsza adaptacja do grupy przedszkolnej, więzi z rówieśnikami, podstawy akceptacji i współdziałania dzieci starszych z młodszymi i dziećmi z ograniczeniami.