Loga projektu portowegoDofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki


Nazwa programu: Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2022

Nazwa zadania: Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK – 2012 w Rudnej Wielkiej

Wartość inwestycji: 1 213 829,97 zł
Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł
Wkład własny: 763 829,97 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13 kwiecień 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację Orlika w Rudnej Wielkiej, w tym m.in.:

  • remont istniejącego boiska do piłki nożnej polegający na wymianie nawierzchni (sztucznej trawy) na nową wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy;
  • remont / konserwacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego poprzez czyszczenie, wzmocnienie, uzupełnienie ubytków oraz odświeżenie koloru nawierzchni i linii;
  • remont budynku sanitarno – szatniowym w tym malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz obiektu, wyrównanie posadzki, modernizacja oświetlenia - zastosowanie opraw LED, montaż paneli fotowoltaicznych i paneli solarnych na dachu, montaż pompy ciepła i wykonanie nowej instalację c.o.;

wymiana oświetlenia kompleksu.