Napis Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W dniu 23 grudnia 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Świlczy będzie nieczynny.