logo trygon

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie przesunięcia i zwiększenia niewykorzystanych środków finansowych wynikających z różnicy kursowej na następujące przedsięwzięcie:

  • 3.3.3 Rewitalizacja warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom.

Szczegóły: http://lgd-trygon.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-5/