Wójt Gminy Świlczy zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza”


Do pobrania:

Link do ogłoszenia na Platformie Zakupowej: