Wójt Gminy Świlcza informuje, że w dniach od 14 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie gminy Świlcza tj.
 

  1. Statut Sołectwa Błędowa Zgłobieńska,
  2. Statut Sołectwa Bratkowice
  3. Statut Sołectwa Dąbrowa ,
  4. Statut Sołectwa Mrowla,
  5. Statut Sołectwa Rudna Wielka,
  6. Statut Sołectwa Świlcza,
  7. Statut Sołectwa Trzciana
  8. Statut Sołectwa Woliczka.