logo trygon

Lokalna Grupa Działania “Trygon-Rozwój i Innowacja” informuje o zmianie terminu spotkania konsultacyjnego ze społecznością lokalną Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. W związku z  procedowanymi zmianami dokumentów strategicznych dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie interwencji LEADER  zaplanowane spotkanie na dzień 20 kwietnia 2023 w Boguchwale zostaje przeniesione na 23 maja 2023 r.  W programie spotkania prezentacje gotowego projektu LSR.


Szczegóły: http://lgd-trygon.pl/aktualnosci/aktualizacja-harmonogramu-spotkan-2/