logo trygon

Lokalna Grupa Działania “Trygon-Rozwój i Innowacja” informuje o zmianie terminu spotkania konsultacyjnego ze społecznością lokalną Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. W związku
z wydłużającym się terminem oczekiwania na ogłoszenie konkursu na wybór LSR, wiążący się z brakiem ostatecznych dokumentów konkursowych oraz obowiązujących wytycznych MRiRW, LGD nie ma możliwości opracowania projektu LSR w wersji ostatecznej, gotowej do zaprezentowania mieszkańcom obszaru objętego LSR.

Zaplanowane spotkanie na dzień 23 lutego 2023 r. w Boguchwale zostaje przeniesione na 20 kwietnia 2023 r. w sali Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.

Harmonogram spotkań – pobierz

Za utrudnienia przepraszamy!

Szczegóły: http://lgd-trygon.pl/aktualnosci/zmiana-terminu-spotkania-konsultacyjnego-2/