logo trygon

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020.

W związku z kończącym się okresem programowania 2014-2020 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trygon-Rozwój i Innowcja”  planuje aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 w zakresie przesunięcia i zwiększenia niewykorzystanych środków finansowych wynikających z różnicy kursowej na następujące przedsięwzięcia:

 1. Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 669 105,68 na kwotę 669 931,89 Eur.
  Wskaźnik: „Liczba utworzonych miejsc pracy (miejsca pracy dla  osób z grupy defaworyzowanej) –
  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” wzrośnie z 47 do 48 operacji.
 2. Przedsięwzięcia 2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji z kwoty 84 993,10 na kwotę 120 304,14 Eur
  Wskaźnik: Liczba przedsięwzięć których celem jest zakup wyposażenia dla zespołów wzrośnie z 6 do 9 sztuk.
 3. Przedsięwzięcie 3.3.2. Stworzenie warunków aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom z kwoty 181 594,39 na kwotę 181 238,88 Eur.
  Wskaźnik: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wzrośnie z 7 do 8 obiektów
 4. Przedsięwzięcie 4.4.2 Organizacja krajowych płaszczyzn współpracy z kwoty 8 500,00 na kwotę 15 000,00 Eur.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania LSR, a tym samym zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności  obszaru LGD tj. gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju (wersja aktualna) – LSR Z DN 02.06.2022R.

Propozycja zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 23-2022 z dn. 19 grudnia 2022r.

Formularz aktualizacji LSR przyjęty uchwałą Zarządu nr 16/2021 – Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 23-2022 z dnia 19 grudnia 2022r.

Inne uwagi i sugestie dotyczące aktualizowanej LSR można również zgłosić za pomocą formularza zgłaszania uwag do LSR na  lata 2014-2020 – formularz zgłaszania uwag do LSR

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR za  można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia  17.02.2023 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do wyrażenia swoich opinii.

Szczegóły: http://lgd-trygon.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-4/