W dniu 28 grudnia 2022 r. odbył się częściowy odbiór robót budowlanych na zadaniu  „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 2810 w miejscowości Bratkowice”. Inwestycja współfinansowana jest w 90% ze środków Lasów Państwowych