logo trygon

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” rozpoczęła prace związane
z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Badanie to ma na celu analizę społeczno-gospodarczą dla obszaru Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza.
Bardzo prosimy o włączenie się w przygotowanie dokumentu strategicznego i wypełnienie ankiety, która pozwoli na wypracowanie celów i przedsięwzięć, które będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców
.


Do pobrania - Ankieta do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029