Zapraszam mieszkańców gminy, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Świlcza - do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych z autorami projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022 – 2030”, które odbędą się:

  • 29 sierpnia 2022 o godz. 1600 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353 C – Spotkanie główne dedykowane dla mieszkańców i przedstawicieli instytucji z terenu gminy;
  • 12 września 2022 r. o godz. 1600 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353 C - Spotkanie dodatkowe dedykowane dla mieszkańców i przedstawicieli instytucji z terenu gminy, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu głównym tj. 29 sierpnia 2022 r.
  • 5 września 2022 r. o godz. 1600 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353 C – Spotkanie dedykowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy,

Wójt Gminy Świlcza
Adam Dziedzic


Projekt strategii na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Świlcza: