logo trygon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania” Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza mieszkańców Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza,  tj. lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru na spotkanie konsultacyjne mające na celu wypracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Miejsca i terminy spotkań:

GminaMiejsce spotkaniaTermin

Gmina Lubenia

Sala GOK, Lubenia 131

8 września 2022r. (czwartek) godz. 16.00

Gmina Boguchwała

Sala konferencyjno-szkoleniowa, Plac Rynek 1 Boguchwała

13 września 2022rr. (wtorek) godz. 16.00

Gmina Świlcza

Sala GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie, Trzciana 353c

14 września 2022r. (środa) godz. 16.00

Gmina Boguchwała

Sala konferencyjno-szkoleniowa, Plac Rynek 1 Boguchwała

28 września 2022r.(środa) godz. 16.00

W programie:

 1. Rozpoczęcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, podpisanie listy obecności.
 2. Przedstawienie działalności i struktury LGD.
 3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
 4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
 5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się  obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
 6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
 7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
 8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
 9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
 10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
 11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.