Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Głogów informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych 1 l oraz przeznaczonych do zalesienia, spełniających co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą
    lub z drogami publicznymi;
  2. Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; 

umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej .


Do pobrania: