logo trygon

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w związku z przeprowadzaną ewaluacją realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prosi o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania LGD  „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Link do ankiety:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecgDyMvblblm7f1rzX5I5RxvPfmfJA7i0UljmBxZ1-dXTbEw/viewform?usp=sf_link