Konsultacje społeczneW związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla projektu: Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 18 lutego 2022 r. o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej.

Projektowana linia kolejowa w ramach CPK przebiega przez sołectwa Rudna Wielka i Świlcza.