Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
informuje, iż wypełnione wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego
są przyjmowane na II piętrze
budynku Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej
(przy drodze E-4 budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji)