Kosz na śmieciInformujemy, że w dniu 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w miejscowości Bratkowice od numeru domu 404 do końca będą odbierane odpady komunalne frakcji:

  • odpady zmieszane,
  • tworzywo sztuczne,
  • bioodpady

przez firmę FBSerwis Sp. z o.o..

Frakcje PAPIER i SZKŁO będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem.


Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2022 r. (wtorek) w miejscowości Świlcza - Południe od DK94 będą odbierane odpady komunalne frakcji:

  • odpady zmieszane,
  • tworzywo sztuczne,
  • bioodpady

przez PHPU "Zagroda" Sp. z o.o.

Frakcje PAPIER i SZKŁO będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem.