W czwartek, 18 listopada br., w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL- 21”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk:

  • dźwięk modulowany syren trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu;
  • dźwięk ciągły syren trwający trzy minuty - odwołanie alarmu.

Alarm będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Należy zachować spokój i nie podejmować żadnych działań.