Znak drogowy Roboty drogowe

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec informuje o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania „Remont drogi gminnej nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice” zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - sygnatura zatwierdzenia KT.7120.41.2021.ŁP z dnia 16.04.2021. Zmiana zostanie wprowadzona w dniu 07.06.2021 r.