Na terenie Bratkowic rozsianych jest wiele bo ponad 85 kapliczek i krzyży przydrożnych. Są one nie tylko świadectwem wiary, ale także świadkami historii minionych pokoleń. Niektóre istnieją już ponad 100 lat.


Fot. A.Bednarz i K. Plizga