Zdjęcie z Rezerwatu Zabłocie nr 4

zablocie

Zdjęcie z Rezerwatu Zabłocie nr 1Utworzony został w roku 1999, na powierzchni 539,81 ha na terenie czterech miejscowości Poręby Kupieńskie (gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski), Budy Głogowskie (gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski), Bratkowice (gmina Świlcza, powiat rzeszowski) i Czarna Sędziszowska (gmina Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski). Leży w obrębie Mielecko-Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zdjęcie z Rezerwatu Zabłocie nr 2Ochroną objęto stawy oraz otaczający je kompleks lasu dębowo-sosnowego, który jest najbardziej naturalnym fragmentem Puszczy Sandomierskiej. Rośnie tu wiele pojedynczych okazowych starych sosen, dębów i buków. Ważnym elementem tego obszaru są urozmaicone ekosystemy leśne: liczne młodniki, łąki śródleśne, mokradła i starodrzewia z gęstym podszytem. Z 20 gatunków roślin chronionych w rezerwacie i jego pobliżu występują m.in.: pióropusznik strusi, rosiczka okrągłolistna, mieczyk dachówkowaty, gniadosz rozesłany, długosz królewski, wawrzynek wilczełyko i storczyki (buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk błotny, kukułka plamista i gnieźnik leśny).

Zdjęcie z Rezerwatu Zabłocie nr 3Rezerwat powstał dlatego, że na tym terenie stwierdzono występowanie 160 gatunków ptaków, z których blisko 30 to gatunki związane ze środowiskiem wodnym, w tym zagrożonych wyginięciem. Możemy tu zobaczyć np.: bociany czarne, perkozy, kureczki nakrapiane, łyski i wiele gatunków dzikich gęsi i kaczek. W okolicy polują bieliki, orliki krzykliwe i trzmielojady. Występuje tu także wiele gatunków gadów i płazów, w tym: zaskrońce, padalce, kumaki nizinne i ropuchy szare. Wędrując groblami i leśnymi duktami bardzo często możemy spotkać m.in.: jelenia europejskiego, sarnę, dzika, bobra, lisa, kunę leśną i domową, łasicę łaskę, borsuka, gronostaja i jenota. Okresowo pojawiają się także łoś i wilk.

Źródło: http://www.zielonepodkarpacie.pl/rezerwaty-przyrody/zablocie/