pzlApel do mieszkańców

Ogłoszenie

W związku z wzmożoną aktywnością łowiecką na terenie Gminy Świlcza, mającą na celu zwiększenie skuteczności ochrony upraw rolnych, Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Świlcza apelują do mieszkańców o:

 • nie utrudnianie wykonywania polowań,
 • przywracanie zagospodarowania nieużytków, przez ich wykoszenie i odkrzaczenie aby zwierzyna dziko żyjąca nie miała możliwości bytowania w bezpośredniej bliskości upraw rolnych,
 • koszenie traw i przycinanie krzewów przy uprawach rolnych, w taki sposób aby myśliwi mieli miejsce do obserwacji i mogli bezpiecznie oddać strzał do zwierzyny przemieszczającej się ze schronień w zakrzaczeniach na role,
 • mądre i przemyślane lokowanie upraw, nie obsiewanie i obsadzanie pól pośród samych nieużytków tworzących oazy atrakcyjnego żeru dla zwierzyny pośród „pustyni rolnej”, co z góry skazuje te uprawy na zniszczenie,
 • zgłaszanie na Komisariat Policji w Trzcianie przypadków rozjeżdżania pól i upraw rolnych, które często przypisywane są myśliwym a wykonywane są faktycznie przez amatorów turystycznej jazdy.

Komunikat i plany polowań

Zgodnie z art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082 t.j.) Wójt Gminy Świlcza podaje do publicznej wiadomości informację na temat polowań zbiorowych - sezon łowiecki 2023/2024 na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie na terenie Gminy Świlcza.


Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego „Jedność” w Rzeszowie w okresie od 03.09.2023 r. do 24.02.2024 r.

Lp.

Data

Obwód

Teren

Miejsce zbiórki

Polowana zwierzyna

Uwagi

1.

01.10.2023.

72

Bratkowice, Budy Głogowskie

Parking k. Leśniczówki Bratkowice

Dzik, bażant, lis, kaczka

 

2.

08.10.2023.

72

Leśnictwo Czarna, Przedbórz, Bukowiec

Leśniczówka Czarna

Dzik, bażant, lis, jenot, kuna

 

3.

22.10.2023.

72

Poręby Kupieńskie, Czarna, Przedbórz

Posesja kol. St. Zubra

Dzik, bażant, lis, jenot, kuna

 

4.

04.11.2023.

72

Leśnictwo Czarna Bugaj

Osada Bugaj

Jeleń, sarna, koza, dzik

 

5.

19.11.2023.

72

Leśnictwo Budy Głogowskie

Leśniczówka Czarna

Jeleń, sarna, koza, dzik

Polowanie z ambon

6.

26.11.2023.

72

Leśnictwo Czarna Bugaj

Leśniczówka Czarna

Jeleń, sarna, koza, dzik

Polowanie z ambon

7.

10.12.2023.

72

Leśnictwo Budy, Bratkowice

Leśniczówka Budy Głogowskie

Jeleń, sarna, koza, dzik

Polowanie z ambon

8.

17.12.2023.

72

Leśnictwo Bratkowice Strona Zach-Bugaj

Osada Bugaj

Jeleń, sarna, koza, dzik

Polowanie z ambon

9.

07.01.2024.

72

Czarna Bugaj

Leśniczówka Czarna

Jeleń, sarna, koza, dzik

Polowanie z ambon

10.

21.01.2024.

72

Bratkowice, Budy Głogowskie

Parking k. Leśniczówki Bratkowice

Bażant, lis

 

11.

28.01.2024.

72

Leśnictwo Czarna, Przedbórz, Bukowiec

Leśniczówka Czarna

Bażant, lis

 

12.

11.02.2024.

72

Poręby Kupieńskie, Czarna, Przedbórz

Posesja kol. St. Zubra

Bażant, lis

 

13.

24.02.2024.

72

Bratkowice,

Budy Głogowskie

Osada Bugaj

Bażant, lis

 

Polowania rozpoczynają się o godz. 8:00 za wyjątkiem polowań na kaczki, które rozpoczynają się o godz. 9:15 z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Dojazd na polowania własnym środkiem transportu.


Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła łowieckiego „ROGACZ” w Rzeszowie w okresie od 08.10.2023 r. do 21.01.2024 r.

L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1.

08.10.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

2.

15.10.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

3.

22.10.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

4.

29.10.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

5.

12.11.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

6.

19.11.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

7.

26.11.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

8.

03.12.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

9.

10.12.2023.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

10.

07.01.2024.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK

11.

21.01.2024.

08:00

14:00

100pk-Rogacz Rzeszów: OBSZAR CAŁEGO OBWODU 100PK


Kalendarz Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "Podgorzałka" w Rzeszowie w sezonie 2023/2024

Lp.

Data
polowania

Miejsce polowania

Prowadzący

Pomocnik

Gatunek zwierzyny

Miejsce zbiórki

1

2023.11.04

Krzywa, Bratkowice polowanie Hubertowskie

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Jerzy Rozmus
Robert Drozd

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

2

2023.11.11

Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Nockowa, Błędowa

Janusz Żuczek

Tadeusz Szeliga

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Olchowa ‐ wjazd do lasu

3

2023.11.12

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Andrzej Płodzień

Piotr Płodzień

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

4

2023.11.16

Krzywa, Bratkowice [polowanie dla gości koła]

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Zdzisław Siewierski
Ryszard Kłusowski

jeleń, dzik, sarna, drapieżniki łowne

Osada

5

2023.11.19

Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Nockowa, Błędowa

Karol Worek

Stec Łukasz

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Olchowa ‐ wjazd do lasu

6

2023.11.25

Bystrzyca, Wiśniowa

Zdzisław Siewierski

Szeliga Tadeusz

sarna, dzik, drapieżniki łowne

Bystrzyca ‐ parking przy lesie

7

2023.11.26

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Bogdan Brózda

Paweł Augustyn

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

8

2023.12.02

Sedziszów ‐ Wolica, Boreczek

Mieczysław Maroń

Arkadiusz Mazurkiewicz

dzik, bażant, drapieżniki łowne

Wjazd do lasu ‐ Potok

9

2023.12.03

Krzywa, Bratkowice

Janusz Żuczek

Bąk Dominik

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

10

2023.12.09

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Andrzej Płodzień

Augustyn Paweł

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

11

2023.12.10

Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Nockowa, Błędowa

Marek Maksymowicz

Robert Kwiecień

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Olchowa ‐ wjazd do lasu

12

2023.12.16

Krzywa, Bratkowice [polowanie komercyjne]

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Zdzisław Siewierski
Piotr Stanek

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

13

2023.12.17

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Augustyn Paweł

Piotr Płodzień

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży


Towarysztwo Myśliwych w Rzeszowie - Plan polowań – sezon 2023/2024 - Polowania w dwóch/trzech grupach (A, B, selekcjonerzy)

 1. Polowania w soboty i niedziele - rok 2023
  1. 12 listopada - obwód 61, 73 i 86, Kolbuszowa G., Werynia, Wysoka Gł., Przewrotne, Bór, Ruśniaki,
  2. 18 listopada – obwód 73, 86 – Wysoka Gł., Bór, Przewrotne
  3. 19 listopada - obwód 61 i 74, Kłapówka, Cisowiec, Wólka Podl.
  4. 25 listopada - obwód 61 i 74, Zembrza, Wólka Podl., Cisowiec
  5. 26 listopada - obwód 73, 74 i 86, Wysoka Gł., Bór, Annopol, Cisowiec,
  6. 2 grudnia - obwód 73, 86 i 61 Wysoka Gł. Bór, Kolbuszowa G., Kupno
  7. 3 grudnia - obwód 61 i 74, Widełka, Werynia, Cisowiec, Wólka Podl.
  8. 9 grudnia - obwód 73 i 74 Wysoka Gł., Przewrotne, Cisowiec, Wólka Podl.
  9. 10 grudnia – obwód 73, 74 i 61, Przewrotne, Wysoka Gł., Werynia, Domatków, CisowiecWólka Podl.
  10. 16 grudniaobwód 73, 74, 86 – Wysoka Gł., Stobierna, Cisowiec, Wólka Podl.
  11. 17 grudnia – obwód 61, 73, 74 – Kłapówka, Widełka, Wysoka Gł., Cisowiec Chłopski
  12. 23 grudniapolowanie Wigilijne obwód 73, 74 i 86 –Wysoka Gł., Nienadówka Wsch., Ruśniaki, Wólka Podl.
  13. 30 grudnia –obwód 61, 73 i 74, Kłapówka, Wysoka Gł., Widełka, Cisowiec, Wólka Podl.
  14. 31 grudnia- polowanie sylwestrowe–– obwód 73 i 86 – Wysoka Gł., Ruśniaki, Bór
    
 2. Polowania w soboty i niedziele - 2024 r.
  Polowania w dniach: 7 i 8, 14 i 15, 21 i 22 oraz 28 i 29 stycznia 2024 r. odbywać się będą we wszystkich obwodach (61, 73, 74 i 86) w terenach, w których stwierdzone zostanie występowanie dzików (przeciwdziałanie ASF).
   
 3. Polowania we czwartki - 2023 r. i 2024 r.
  23 listopada, 7 i 14 grudnia 2023 r. oraz 12 stycznia 2024 r. – obw. 73 i 86, Annopol, Wysoka Gł., Bór, Ruśniaki.
 4. Rozpoczęcie polowań o godz. 7,30 – zakończenie o godz. 16,00.
  Udział w polowaniu należy zgłosić poprzez system EKEP najpóźniej do czwartku. W zależności ilości chętnych, polowania odbywać się będą w jednej, dwóch albo w trzech grupach; tereny dla grup, prowadzących i pomocników wyznaczy Łowczy.
   
 5. Punkt zbiórki - jak w treści komunikatu, na stronie towarzystwomysliwych.pl /Komunikaty wewnętrzne/.
   
 6. Prowadzący polowanie: przygotowuje polowanie organizacyjnie (naganka), składa w terminie 7 dni Łowczemu sprawozdanie (na druku wg wzoru). Pomocnik odpowiada za przygotowanie posiłku i oznakowanie terenu polowania tablicami ostrzegawczymi.