W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju będą przeprowadzane badania statystyczne z zakresu rolnictwa.

Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet lub ankieterowi statystycznemu (telefonicznie lub osobiście).


Plakat o badaniach statystycznych