Adres:
   Trzciana 140, 36-071 Trzciana

Telefon:
   17 85-14-095 

Strona www:
   parafia-trzciana.com.pl


kosciol trzcianaHistoria Parafii Pw. Św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Trzcianie

Pierwotną siedzibą parafii była wieś Dąbrowa, może nawet już od drugiej połowy XIII w. Jako najbardziej prawdopodobną datę powstania parafii przyjmuje się dzień 14.05.1417 r., kiedy to bp Wojciech Jastrzębiec, Biskup Krakowski, erygował parafię Trzciana p.w. Św. Wawrzyńca. Od roku 1998 jest siedzibą dekanatu trzciańskiego. Do parafii należały wioski Trzciana, Dąbrowa i Słotwinka będąca częścią Trzciany, oraz później Błędowa Zgłobieńska. Dąbrowa od 1987 r. jest samodzielną parafią, a od 1995 r. także Błędowa Zgłobieńska. Zakładając, że początki parafii były w Dąbrowie, to obecna świątynia byłaby czwartą w historii istnienia parafii. Pierwsza w Trzcianie powstała w 1416 r. albo w 1417 r. Druga konsekrowana była 02.05.1615 r., także p.w. Św. Wawrzyńca i służyła parafii do końca XIX w. Trzecią, która obecnie istnieje, rozpoczęto budować w 1897 r., a konsekracja miała miejsce w dniu 19.06.1905r. Budowniczym był ks. Józef Juszczyk, proboszcz w latach 1876 - 1914. Kościół parafialny: murowany, zbudowany i poświęcony w 1898 r., konsekrowany w 1905 r.