Adres:
   Mrowla 79, 36-054 Mrowla

Telefon:
   17 85-53-522

Strona www:
   parafia-mrowla.pl


Kościół w MrowliHistoria Parafii Pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli

Mrowla koło Rzeszowa niegdyś wieś królewska Archidiecezji Krakowskiej. Ślad pierwszej donacji parafii zaginął. W 1496 r. w Sandomierzu w święto św. Scholastyki Dziewicy, bp Jan Albert, Biskup Przemyski, fundację tę odnowił i pomnożył. Obecny kościół p.w. Św. Łukasza Ewangelisty, (nie wiadomo który z kolei), został wybudowany w latach 1896-1900, wg projektu architekta krakowskiego Sławomira Odrzywolskiego. Proboszczem wówczas był ks. Józef Siarkowski. Konsekracja odbyła się w 1905 r. Roboty murarskie wykonał majster Mindowicz z Sieniawy. Kościół ten posiada 100-letnią kopię cudownego obrazu Matki Bożej Kochawińskiej z napisem pod spodem: "O Mater Dei electa / Esto nobis via recta". W kościele są ponadto zabytkowe organy z 1897 r., wykonane przez firmę Rieger - Kloss z Krnov (Czechy). Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1896-1900, konsekrowany w 1905 r.