Adres:
   Bratkowice 402, 36-055 Bratkowice

Telefon:
   17 85-51-012

Strona www:
   Facebook


Kościół w BratkowicachHistoria Parafii Pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach

Bratkowice sięgają swymi początkami XV w. Parafia rzymsko-katolicka w Bratkowicach pw. św. Jana Chrzciciela została erygowana dopiero w XX w. Wcześniej Bratkowice należały do parafii w Mrowli. Pierwszy kościół wybudowano w 1932 r., dzięki ofiarności parafian i rodaków z Ameryki. 20.08.1933 r. odbyła się uroczysta konsekracja kościoła, której dokonał prawdopodobnie bp Wojciech Tomaka z Przemyśla. Z dniem 01.01.1934 r. parafia w Bratkowicach została ostatecznie oddzielona od parafii Mrowla i stała się samodzielną parafią. Jej pierwszym proboszczem został ks. Julian Bąk. Przystąpił do wyposażenia kościoła w niezbędny sprzęt liturgiczny i kościelny. W marcu 1934 r. zamówiono w Fabryce Braci Felczyńskich w Przemyślu dzwony kościelne. W czasie okupacji hitlerowskiej, dzwony te zostały zarekwirowane przez Niemców. Po wojnie, w 1947 r., zakupiono nowe dzwony. W 1934 r. w parafii założono cmentarz, który 02.01.1934 r. został uroczyście poświęcony. W 1948 r. do kościoła zakupiono nowe organy. W 1968 r. ks. Józef Guzik – ówczesny proboszcz parafii, podjął przebudowę istniejącego kościoła. Mimo licznych utrudnień ze strony władz udało się kościół poszerzyć i odpowiednio podwyższyć. Proboszcz zapłacił wówczas 12 tys. zł grzywny. Przebudowany kościół został poświęcony 27.09.1970 r. przez bpa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. W rok później świątynia znacznie zmieniła swój wewnętrzny wygląd. Do ołtarzy zostały wykonane nowe figury. Ich poświęcenia dokonał we wrześniu 1971 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz. W 1972 r. do kościoła zakupiono nowe organy. W trzy lata później w świątyni wykonano nową polichromię, którą poświęcił 21.12.1975 r. bp Ignacy Tokarczuk. W 1990 r. na cmentarzu parafialnym wybudowano okazałą i funkcjonalną kaplicę cmentarną. Od 1995 r., za proboszczowania ks. kan. Stanisława Baniaka, gruntownie odnowiono kościół wewnątrz, dokonano przebudowy wikarówki i plebanii. Wykonano witraże w kościele oraz uporządkowano otoczenie kościoła. Po trzydziestu latach od przebudowy świątyni powstała konieczność jej rozbudowy. Dzieła tego podjął się ks. Józef Książek, proboszcz parafii od 2001 r. Zrealizował je przy wsparciu swych parafian w latach 2002-2009 wg projektu architekt Krystyny Drozd. Konsekracji rozbudowanego kościoła dokonał bp Kazimierz Górny 24.06.2009 r.