Loga projektu cyfryzacji


Logo cyfryzacji6 marca br. Gmina Świlcza otrzymała informację o pozytywnym zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie, złożonego w VI.2023r. pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap”. W związku z tym, po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu, gmina rozpocznie modernizację systemów dziedzinowych, elektronicznego obiegu dokumentów wraz z udostępnieniem e-Usług Publicznych oraz wymianę wodomierzy z nakładką radiową wraz z systemem odczytu, a także dostawę sprzętu IT do Urzędu i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. Celem projektu jest uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców dostępnych z każdego miejsca i o każdej porze.

Całkowita wartość projektu to prawie 7,3 mln zł. Dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 wyniesie 5,9 mln zł.  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja.