30 maja 2019r. Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego - Piotrem Pilch, na dofinansowanie operacji pt.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Świlcza”

Projekt zakłada

  • w miejscowości Świlcza na terenie stadionu sportowego - budowę obiektów małej architektury: siłownię terenową, strefę rekreacyjną
  • w miejscowości Bratkowice na terenie Parku podworskiego w Bratkowicach - budowę obiektów małej architektury, przebudowę istniejącego placu zabaw oraz monitoring.

Po zrealizowaniu operacji obiekty budowlane będą ogólnodostępne, w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na terenie, na których planowana jest operacja zostaną ustawione tablice z regulaminem korzystania z ogólnodostępnego obiektu. Urządzenie placów zabaw pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie terenów na obszarze wiejskim, wpłynie korzystnie, na jakość lokalnej społeczności, dzięki możliwości wspólnej organizacji czasu wolnego całych rodzin. Poprzez realizację zadania zostanie stworzone bezpieczne miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Powstanie atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku dla mieszkańców jak i przyjezdnych.

Planowany termin zakończenia zadania IV kw. 2019r.

Wartość ogółem     200.077,66 zł 

Dofinansowanie      127.309,00 zł - 63,63 %

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

logo unia 

logo unia

prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”