Plac Targowy w BbratkowicachTargowisko uzyska zadaszoną powierzchnię 1000 m2 dla całorocznej sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

Wartość zadania to 1.355.083,44 zł w tym dofinansowanie - 636.015,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Przyszłym użytkownikom zostanie zapewniony większy komfort oraz bezpieczeństwo. 


logo unia 

logo gmina Świlcza

Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”