28 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego miało miejsce podpisanie 3. umów o przyznaniu pomocy:

  • Towarzystwo Przyjaciół Trzciany otrzymało dotację w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wydanie publikacji jako ochrona zabytków przyrody, kultury i dziedzictwa lokalnego w gminie Świlcza”
  • Klub Sportowy „Rudnianka” otrzymał dotację w kwocie 99 266,81 zł na realizację zadania pn. „Budowa dwóch wiat rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Rudna Wielka”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Woliczce otrzymała dotację w kwocie 195 491,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy pawilonie sportowym w Woliczce"

Powyższe zadania będę realizowane dzięki pozyskanym przez pracowników Urzędu Gminy Świlcza środkom Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.unia podkarpacie polska tytul