Plakat grant cyfryzacjaInformujemy, że w dniu 7 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa o powierzenia grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie zostanie przeznaczona na zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych, poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
  • edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Realizacja projektu poprawi jakość i szybkość świadczonych usług, zwiększy dostęp do informacji i uelastyczni współpracę mieszkańców gminy z urzędem.

Całkowita wartość projektu wynosi 488.969,92 zł.

Kwota dofinansowania: 100%


Loga grantu cyfryzacja
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.