Logo cyfrowa gmina

W ramach programu "Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Gmina Świlcza otrzymała grant w wysokości 488.969,92 zł, który ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych, poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
  • edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 Loga unijne projektu