Logo cyfrowa gmina

Informujemy, że Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli zakupić laptopy dla uczniów pochodzących z naszego terenu, których członek w linii prostej pracował w PPGR.

Czekamy na proces podpisania umowy o dofinansowanie, a po tym czasie mamy 10 m-cy na realizacje grantu, tj. ogłoszenie postępowania zakupowego, podpisanie z mieszkańcami umów docelowych oraz przekazanie sprzętu.


 Loga unijne projektu