Ologowanie sieci WiFi4EU


Projekt „Bezpłatna sieć WIFI4EU w Gminie Świlcza” - ZAKOŃCZONY

W ramach instrumentu Komisji Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU Gmina Świlcza zrealizowała bon o wartości 15 000 Euro i wybudowała infrastrukturę do bezpłatnego korzystania z internetu dla mieszkańców. Dzięki temu można skorzystać z nielimitowanego dostępu do darmowego WiFi.

W ramach Inicjatywy WIFI4EU zainstalowano na terenie Gminy 13 hotspotów: 7 zewnętrznych oraz 6 wewnętrznych w 6 lokalizacjach.

Inicjatywa WIFI4EU to część unijnej reformy przepisów telekomunikacyjnych obejmujących nowe środki służące zaspokojeniu coraz większych potrzeb Europejczyków w zakresie łączności, a także zwiększeniu konkurencyjności Europy.

Sieć bezprzewodowego dostępu widoczna jest w Państwa urządzeniach (smartfonach, tabletach, laptopach) pod nazwą WIFI4EU. Umożliwia korzystanie z sieci internet w bezpłatnych strefach.

Hotspoty zainstalowano w następujących strefach:

  • Pawilon Sportowy w Bratkowicach;
  • Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej;
  • Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie;
  • Dom Ludowy w Woliczce;
  • Pawilon Sportowy w Świlczy;
  • Pawilon Sportowy w Rudnej Wielkiej.

Wszystkie lokalizacje zostały oznaczone tabliczkami z informacją:

Ologowanie sieci WiFi4EU werja druga

Aby zalogować się do sieci wystarczy wyszukać sieć o nazwie WIFI4EUSwilcza. Logowanie nie wymaga podania hasła dostępu.

Jak się połączyć ?

Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu!

Panel logowania do sieci

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego dostępu do WiFi.