Gminny Klub Seniora w Trzcianie

Zakończono prace remontowo-budowlane w budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie.

Pod koniec 21019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalne j – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W ramach tego projektu Gmina Świlcza, jako Partner Projektu, realizuje zadanie pn.: „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora, jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”. Celem naszego projektu było utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych z terenu gminy Świlcza.

Wartość prac remontowo-budowlanych: 2.927.494,92 zł w tym dofinansowanie 1.589.629,74 zł. Wykonawcą robót była firma J.BUD Jacek Laszczak ze Strzyżowa.

Obecnie trwa wyposażenie obiektu na wartość 310.372,68 zł w tym dofinansowanie 159.713,55 zł. Planowane otwarcie obiektu to IV kwarta 2021r.

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora pozwoli na stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, rozwoju zainteresowań mieszkańców, wzbogacona zostanie oferta zajęć kulturalno – edukacyjnych, uzyskana zostanie bezpieczna przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla mieszkańców: kulturalnych i rekreacyjno–wypoczynkowych. W Klubie Seniora będą realizowane projekty aktywizacji społecznej osób najbardziej potrzebujących.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z różnych etapów realizacji inwestycji.


Zapraszamy do galerii zdjęć:


 
unia podkarpacie polska