W dniu 28 maja 2021 roku  została podpisana umowa na usługi doradcze w zakresie opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy).

Opracowana Strategia Przestrzenna ROF będzie dokumentem o charakterze strategicznym. Ma ona kreować politykę planowania przestrzennego obszaru, uwzględniając założenia wypracowane na podstawie analiz przeprowadzonych przez Bank Światowy.  Jest to kluczowy cel projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.   Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ma on charakter pilotażowy i wspófinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. 2014-2020. Wartość projektu to ponad 5,3 mln złotych w tym dofinansowanie UE to nieco ponad 5 mln złotych. W przyszłości planowane jest stworzenie aktualizacji strategii lub opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie ROF.

Umowę podpisali w imieniu Województwa Podkarpackiego: Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a w imieniu Banku Światowego: Pan Marcus Heinz – przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8310-eksperci-banku-swiatowego-wespra-podkarpackie


Logo Unia Podkarpacie PROW