Logo PFRON wersja podstawowa RGB18 sierpnia Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic i Skarbnik Gminy Świlcza Natalia Gawron podpisali umowę na realizację projektu pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce”.

Dofinansowanie w kwocie 135 tys. zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D – 2023 rok Likwidacja barier transportowych.

Zakup pojazdu pozwoli na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, umożliwi czynny ich udział w uroczystościach, imprezach integracyjnych czy zajęciach organizowanych poza ośrodkiem.

Realizacja tego projektu ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom zmagającym się z dysfunkcjami ruchowymi, co jest szansą na leczenie, diagnozowanie, rehabilitację i aktywniejsze życie dla wszystkich podopiecznych ośrodka.


Podpisanie umowy samochod SDS 1 Podpisanie umowy samochód SD S2