Logo Ministerstwo Obrony NarodowejW ramach rozstrzygniętego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2023” Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 164 000,00 zł.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. Strzelnica będzie ulokowana w Szkole Podstawowej w Świlczy. Wirtualna strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Sprzęt umożliwi jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób, działa w oparciu o tzw. wirtualną rzeczywistość przy wykorzystaniu laserowych symulatorów (replik) broni.

Utworzenie strzelnicy umożliwi doskonalenie w zakresie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem różnych odległości oraz postaw strzeleckich. Będzie służyć przede wszystkim uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność o charakterze proobronnym.