Plakat rekrutacjiWójt Gminy Świlcza ogłasza nabór na warsztaty w ramach do projektu pt. „Zręczne ręce – warsztaty rękodzieła artystycznego”.

Wójt Gminy Świlcza informuje, ze w dniach od 20 lipca 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r. zostanie przeprowadzony nabór uczestników na warsztaty w ramach operacji „Zręczne ręce – warsztaty rękodzieła artystycznego” realizowanej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.

Celem operacji jest popularyzacja i upowszechnienie rękodzieła artystycznego wśród mieszkańców gminy Świlcza. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły rozwijać zdolności i zainteresowania poprzez twórczą aktywność, doskonalenie pozytywnego poczucia własnej wartości, aktywne (twórcze) wspólne zajęcia.

Ramowy program warsztatów będzie się składać z następujących części:

  1. WARSZTATY Z POWERTEXU – 6 godzin - zajęcia na weekendzie
  2. WARSZTATY Z MAKRAMY - 8 godzin (2 dni po 4h) - zajęcia na tygodniu

Program warsztatów obejmuje część teoretyczną (wykłady) i praktyczną.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez Kandydata / Kandydatkę dokumentów:

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik pdf, 1,02 MB).

Informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 17 86 70 117, 17 86 70 175 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie


 loga rekrutacja