Loga programu

razem bezpiecznieZakończono prace na zadaniu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza” w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Rzeszowski w partnerstwie z Gminą Świlcza zostały objęte przejścia dla pieszych do modernizacji i budowy w następujących miejscowościach: Bratkowice (2 szt.), Mrowla i Rudna Wielka.

Zakres robót budowlanych obejmował:

  1. Wykonanie linii wibracyjnych przed przejściem dla pieszych.
  2. Dostarczenie i montaż 12 znaków drogowych aktywnych D-6 z panelem fotowoltaicznym „przejście dla pieszych”.
  3. Dostarczenie i montaż 12 znaków drogowych T-27.
  4. Dostarczenie i montaż barier wygradzających ruch pieszy.
  5. Dostarczenie i montaż wygrodzenia łańcuchowego U- 12b.
  6. Dostarczenie i montaż znaków A-17 „Kierowco zwolnij”.

W ramach projektu w placówkach oświatowych tj. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrowli, Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej, Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach przeprowadzono działania edukacyjno – profilaktyczne polegające na:

  1. zorganizowaniu lekcji pokazowych dla klas od 1 do 3 przeprowadzonych przez Policję z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się na przejściach dla pieszych,
  2. zorganizowaniu spotkań dla grup przedszkolnych przeprowadzonych przez Straż Gminną z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się na przejściach dla pieszych,
  3. zorganizowaniu i przeprowadzenia konkursu dotyczącego przepisów w ruchu drogowym dla klas od IV,
  4. zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu na kartę rowerową dla klas IV.

Działania te miały na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.

Wartość zadania: 102.521,26 zł
Dofinansowanie: 73.578,69 zł

Celem programu była poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie 6 przejść dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza oraz działań edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.


Zapraszamy galerii zdjęć ...