Transparent Aktywna tablica

ekoAkademia

W ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, Gmina Świlcza otrzymała dotację w wysokości 98 tysięcy złotych na zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu gminy.

Całkowita wartość zadania wynosi 122.500,00 zł, a więc Gmina Świlcza w ramach realizacji zakupów dołoży 24.500,00 zł z własnego budżetu. Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego Aktywna Tablica wynosi 80% kosztów zadania.

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów.