Loga

ekoAkademia

23 października 2020 r., podczas Finału XVIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego została powołana do życia pracownia przyrodniczo-ekologiczna. W uroczystości wzięli udział Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza, Marcin Czech – przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Gminy Świlcza, Małgorzata Mazepa – dyrektor szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej oraz przedstawiciele placówki. Tradycyjne „przecięcie wstęgi” zastąpiło „odsłonięcie” tablicy informacyjnej projektu, a Finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego odbył się w formie on-line już z Zielonej ekoAkademii. Niestety podczas tak ważnego dla życia szkoły zabrakło najmłodszych, do których jest skierowany projekt, ale obowiązujące wytyczne uniemożliwiły ich udział.

„Zielona ekoAkademia" powstała przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego w ramach programu Moja Mała Ojczyzna. Na realizację innowacyjnego projektu, skierowanego do najmłodszych dzieci i uczniów gmina otrzymała środki w kwocie 29.619,00 zł przy wkładzie własnym rzeczowym 23.057,00 zł.

W ramach projektu została utworzona pracownia przyrodniczo-ekologiczna oraz zostało zakupione wyposażenie: monitor interaktywny 65” oraz pomoce naukowe pozwalające na realizację programu w oparciu o pokazy i ćwiczenia na zakupionych modelach dydaktycznych oraz zestawach tematycznych. Wyposażenie pracowni ekologicznej w pomoce dydaktyczne ułatwią uczniom rozpoznanie zagadnień naukowych podczas przeprowadzanych zajęć.
Celem projektu jest rozwijanie i kształtowanie u uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Świlcza kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Podstawą naszego projektu jest troska o przyszłość dzieci, które rozpoczynają edukację oraz chęć rozbudzania ich zainteresowania naukami ścisłymi i bezpiecznego eksperymentowania. Projekt zakładał włączenie do planu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dodatkowych, regularnych zajęć z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, biologia, chemia) oraz ekologii w formie i pracowni przyjaznych dla dziecka. Zajęcia mają charakter samodzielnych doświadczeń wykonywanych przez dzieci pod okiem specjalistów z danej dziedziny oraz przeplatane są materiałami multimedialnymi w zakresie odpowiednim dla danej grupy wiekowej. Dzięki regularnym zajęciom rozwijane będą u dzieci kluczowe kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych.


Zapraszamy galerii zdjęć ...