Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza” w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gmina Świlcza informuje, iż Powiat Rzeszowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza”, który jest realizowany w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie 6 przejść dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza oraz działań edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.
Projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Świlcza.

Termin realizacji projektu: 2020 r.logo mswia