drogaGmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 352.764,00 zł na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice” z Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt całej inwestycji to prawie 600 tys. zł, przy 60 % dofinansowaniu. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 1,6 km i szerokości 4,60 m. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do istniejącej zabudowy licznie rozmieszczonej wzdłuż drogi.

W chwili obecnej trwają czynności przetargowe mające na celu wyłonienia Wykonawcy zadania. Planowany termin wykonania zadania – czerwiec 2021r.