Dzieci na placu zabaw

Wniosek gminy Świlcza z zadaniem „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej – II etap” znalazł się na 27 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.zdalna szkola dotacja

Pomoc dla 71 gmin pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczona dla gmin, które zdecydowały się realizować projekty w zakresie: aktywizacji lokalnych społeczności ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości, integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi lub modernizacji przestrzeni wiejskiej.

W 2015 roku został utworzony plac zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej z kilkoma obiektami małej architektury. W roku poprzednim gmina zrealizowała I etap doposażenia placu zabaw w ramach, którego zostały zamontowane następujące urządzenia: lokomotywa z wagonem i ścianką wspinaczkową, huśtawka „bocianie gniado” oraz betonowy stół do gry w piłkarzyki. W roku 2020 gmina Świlcza planuje zamontować na placu zabaw Linarium Piramidę oraz wykonać nowe ogrodzenie placu od strony południowo-wschodniej.

Założeniem projektu jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej służące zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi. Zadanie realizowane będzie w ramach partnerstwa publiczno-społecznego tj. gminy Świlcza przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Błędowej Zgłobieńskiej oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej.

Całość prac szacowana jest na 50 tys. zł, z czego pomoc finansowa to 10 tys. zł.

Termin realizacji zadania to sierpień – październik 2020r.


herb podkarpackie