ksowwarsztaty

Wójt Gminy Świlcza ogłasza nabór do projektu pt. „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie Świlcza – Zrób To Sam”

Wójt Gminy Świlcza informuje, ze w dniach od 23 lipca do 13 sierpnia 2020 roku zostanie przeprowadzony nabór uczestników na warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach operacji „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie Świlcza – Zrób To Sam” realizowanej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie technik wykorzystywanych do tworzenia rękodzieła artystycznego na obszarach wiejskich.

Ramowy program warsztatów z rękodzieła artystycznego będzie się składać z następujących części:

  • Warsztaty z powertexu – wykonanie obrazu strukturalnego,
  • Warsztaty - „Kwiaty z Foamiranu” – wykonanie słonecznika,
  • Warsztaty - „Kwiaty z Foamiranu” – wykonanie róży,
  • Warsztaty z mixmediów – wykonanie sekretarzyka.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez Kandydata / Kandydatkę dokumentów:

  • Formularz rekrutacyjny do projektu – pobierz ...
  • Oświadczenia kandydata/ki do uczestniczenia w projekcie – pobierz ...

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zobacz ...

Informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 17 86 70 117, 17 86 70 175 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
 


logo

„„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”