Loga projektu portowegoDofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki


Nazwa programu: Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Nazwa zadania: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Dąbrowie.

Przewidywana wartość inwestycji: 3 308 085,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 2 155 000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 1 153 085,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 25 lipiec 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie budowę hali o konstrukcji lekkiej pokryta powłoką membranową z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 20x30 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Obiekt zlokalizowany będzie w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Budowa hali poprawi dostępność infrastruktury sportowej dla uczniów oraz dla mieszkańców gminy. W przyszłości będzie wykorzystywana hala podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego, w szczególności w sezonie jesienno-zimowym.