Tablica informacyjna

Nazwa zadania: Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce

Całkowita wartość inwestycji: 278 001,00 zł

Wartość dofinansowania: 278 001,00 zł

Dotacja celowa na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę obejmującego rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Data podpisania umowy: 4 maj 2023 r.
Termin rozpoczęcia inwestycji: IX.2023 r.
Termin zakończenia inwestycji: 05.12.2023 r.

Zakres robót:

W ramach ww. zadania został wykonany kompleksowy remont dachu, w tym, m.in.: roboty rozbiórkowe – rozebranie pokrycia dachowego z blachy, rozebranie konstrukcji więźb dachowych, roboty ciesielskie, roboty blacharskie, roboty malarskie, roboty odgromowe, ocieplenie poddasza, roboty towarzyszące (w tym, m.in.: roboty malarskie w pomieszczeniu sali ogólnej).


Dofinansowano ze środków z budżetu państwa